Ethiopian Women for Birtukan Mideksa

December 7th, 2009 Print Print Email Email

birtukan_new_small

 1. way too gooo
  | #1

  አልቆርጥ አለ አንጀቴ
  ጎኔ አላንቀላፋ
  በቅሎ ስላላየሁ የዘራሁት ተስፋ
  ስላልተመለስ ጥያቄየ የኔ
  ወይ ፍንክች አጅሬ
  ተስፋ አልቆርጥም እኔ ::
  አውቃለው ሁሉንም
  ለልጄም አንድ እናት
  ለናቴም አንድ እኔ
  ሁለቱም አይተኩኝ አያገኙም ሌላ
  እነሱም አይችሉት ጸብ ከመጣ በኔ
  ይግረማቸው እንጂ የራሴው ጭካኔ
  በንባ እያጠብኩአቸው በልጦብኝ ወገኔ::
  ይህም ብቻ አደለም ብዙ አይቱአል ይህ አይኔ
  ፍትህ እስኪወለድ እምባ አርግዞ ሆዴ
  ፀንቼ እጉአዛለሁ አያልቅም መንገዴ
  ነፃ እስክንወጣ ካለንበት እስር
  ምን አል ባይጠጣ ምን አል ባይጨፈር
  ያሰብነው ተሳክቶ በደስታ እስክንሰክር::

  እስኪ ልንገራችሁ አለኝ አንድ ሚስጥር
  በታንክ ተከቦ ታጅቦ በወታደር
  ለሊት ዘብ ተቁሞ ሲጠበቅ ዳር ድንበር
  ግንቡና መሬቱ በሽጉጥ ሲታጠር
  ፍራቻ አስጨንቆ እንቅልፍ ሲያሳጣ
  የሰሩት ግፍ በቀል በህልም እየመጣ
  ሲባንኑ ማደር በቅዥት ፈጣጣ
  እሱ ነው እስር ቤት
  ኡ ኡ ታ ለቅሶ የበዛበት ጣጣ::

  እኔ ግን ነጻ ነኝ
  ልክ እንደ ጲላጦስ
  እጄን የታጠብኩኝ
  ግን ፍትህ የጠማኝ የተንገበገብኩኝ
  እውነቱን ልናገር እነሱም አልተዉኝ
  እኔም አልተዋቸው
  ነጻነት ሳይቀምሱ ከስር ሳልፈታቸው ::

  የምስራች ከአቡጊዳ

 2. Amy
  | #2

  way too gooo :
  አልቆርጥ አለ አንጀቴ
  ጎኔ አላንቀላፋ
  በቅሎ ስላላየሁ የዘራሁት ተስፋ
  ስላልተመለስ ጥያቄየ የኔ
  ወይ ፍንክች አጅሬ
  ተስፋ አልቆርጥም እኔ ::
  አውቃለው ሁሉንም
  ለልጄም አንድ እናት
  ለናቴም አንድ እኔ
  ሁለቱም አይተኩኝ አያገኙም ሌላ
  እነሱም አይችሉት ጸብ ከመጣ በኔ
  ይግረማቸው እንጂ የራሴው ጭካኔ
  በንባ እያጠብኩአቸው በልጦብኝ ወገኔ::
  ይህም ብቻ አደለም ብዙ አይቱአል ይህ አይኔ
  ፍትህ እስኪወለድ እምባ አርግዞ ሆዴ
  ፀንቼ እጉአዛለሁ አያልቅም መንገዴ
  ነፃ እስክንወጣ ካለንበት እስር
  ምን አል ባይጠጣ ምን አል ባይጨፈር
  ያሰብነው ተሳክቶ በደስታ እስክንሰክር::
  እስኪ ልንገራችሁ አለኝ አንድ ሚስጥር
  በታንክ ተከቦ ታጅቦ በወታደር
  ለሊት ዘብ ተቁሞ ሲጠበቅ ዳር ድንበር
  ግንቡና መሬቱ በሽጉጥ ሲታጠር
  ፍራቻ አስጨንቆ እንቅልፍ ሲያሳጣ
  የሰሩት ግፍ በቀል በህልም እየመጣ
  ሲባንኑ ማደር በቅዥት ፈጣጣ
  እሱ ነው እስር ቤት
  ኡ ኡ ታ ለቅሶ የበዛበት ጣጣ::
  እኔ ግን ነጻ ነኝ
  ልክ እንደ ጲላጦስ
  እጄን የታጠብኩኝ
  ግን ፍትህ የጠማኝ የተንገበገብኩኝ
  እውነቱን ልናገር እነሱም አልተዉኝ
  እኔም አልተዋቸው
  ነጻነት ሳይቀምሱ ከስር ሳልፈታቸው ::
  የምስራች ከአቡጊዳ

  @way too gooo

Comments are closed.