ጥቁር ነው ኦባማ? ከትንሣዔ – ጥቅምት 2001

October 28th, 2008 Print Print Email Email

obama_is_black.gif

obama_is_black.gif

Comments are closed.