የሰማእታት መታሰቢያ በአንድነት ፓርቲ ጽ/ቤት ግቢ ውስጥ ተደረገ

November 3rd, 2008 Print Print Email Email

semaetat.gif

semaetat.gif

Comments are closed.