ኦባማ ከየአፅብአሔ በርን – ስዊትዘርላንድ

November 11th, 2008 Print Print Email Email

obama_amharic_200.gif (more…)

obama_amharic_200.gif

obama_amharic_poem.jpg

Comments are closed.