የአንድነት ፓርቲን እንቅስቃሴ በመፍራት ኢህአዴግ ህዝቡን በሞላ በግዴታ አባል እያደረገ ነው።

November 11th, 2008 Print Print Email Email

woyanne_forcing_members.gif

woyanne_forcing_members.gif

Comments are closed.