ኢህአዴግ በ1997 ምርጫ ቅንጅትን የደገፉትን ሰዎች በ’ግምገማ’ ስም እያባረረ ነው።

November 17th, 2008 Print Print Email Email

woyanne_firing.gif

woyanne_firing.gif

Comments are closed.