“የፍርድ በትር ፤ በማናለብኝነት ንፁሀን ላይ የሚለጠፍ መርግ አይደለም” – መግለጫ

December 18th, 2008 Print Print Email Email

“የፍርድ በትር ፤ በማናለብኝነት ንፁሀን ላይ የሚለጠፍ መርግ አይደለም” – መግለጫ

Comments are closed.