London Candil Light Vigil

April 18th, 2009 Print Print Email Email

may10_london

 1. እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው?
  | #1

  ሙታን ናችሁ::እስካሁን ምን እየሰራችሁ ነው ቡርቱካንን ከእስር ያላስፈታችሁት::የጦር መሳሪያ ከፈለጋችሁ ጠይቁን ወያኔን ለመምታት::አለበለዚያ አመጽ አስነስታችሁ አስፈቱአት::አትፍሩ ወያኔ ቦጭባጫ ነው::
  ጸሃፊ;ዲያቢሎስ ከ ሲኦል

 2. ኡድስይህ
  | #2

  አንየ ፉኦድ ታሂር አብዱ ኢ ሊቨ ኢን ፊንላንድ

 3. Anonymous
  | #3

  where?

Comments are closed.