News, Entertainment and Coverage of “Kale” Symposium in Addis Abeba

May 17th, 2009 Print Print Email Email

 1. ታምራት፤ ከጅዳ
  | #1

  አንዴት ሰነበታችሁ አቡጊዳዎች
  ሰላም ለናንተ ይሁን ሌላ ምንዕላለሁ ሰላምታ ከከፋው ሰውም ቢሆን ተቀባይነት አለው ስደተኛ ሆኖ ደስተኛ መሆን የለም ማለቴ ነው አንጂ
  አታምኑም ዬኢትዮፕያ ናፍቆት ዝናብዋ አየርዋ ምንብዬ ልንገራችሁ እናንተም የናፍቆቴ በመሆናችሁ የምንግባባ መሰለኝ
  ካልደፈርሰ ውሃም አይጠራም ተብሎ የለ የናንተው አድናቂ

  ሚሳቅ ከጅዳ

 2. እነ ከሃን
  | #2

  ወይነ ሰላም ናችሁ ወይ አለምሞችሀ ነገሩ ሁሉ ባያምር ነው እንጂ ,ባልችሂል ነው እንጂ ይችሂን ሰቶዮየን አስለክኪያት አስፈትችሃት የሊፋታን የቲግላን ቦታ በሰተዋት ነበር .ነገሩ ተስፋ አልኮረትኩም ትግለን አፋፍሚያለሁ ለግዘው ቢርቱካንየ ከ አተገበ ተለየችሂግህንን ቢየ ነው እንጂ …………ላመንግህናውም በኪርብ ሰላማችሂንን ሁላችሂንን እንጎናትሰፋለን

 3. ደርጉ ክ ድስ
  | #3

  እንደሚን ሰነበታችሁ አቡጊዳዎች እናት ሃገራችንን ካለችህበት መከራ ……ወዘተ እንድንታደጋት ያለዉ ን የ ትይዉለድ ገዳይ:መር ተብየዉን በሙሉ ህይላችሀን ማስወገድ አለብን ….እነ ምለው ባለፈው አመት ከበቶየን ወስደዉበጝ ዶላር አምታና ለላ እንስተህ ሲሉኝ ደነገትኩኝ ለምን ሰላችሀው ክበቶው ቻፉ ላይ ያለው መሳርያ የ መስላል አይልም…እነም አልፈርሁም ለመን ቻይና ስያሰገባ ጉሙሩክ
  ላይ አሳለፋችሁ?ብለው አሁን ዶላር ሲቲና ለላ ይሰትሀ …ሚገርመው ዶላረ ብኖረን ለሚን አመሪካ እሃደ ነበር…….

Comments are closed.